Name: (required)

POLITIKA PRIVATNOSTI

Dobro došli u našu Politiku privatnosti.

Mi smo ATLAS DOO SEVOJNO, privredno društvo sa registrovanim sedištem na adresi Javorska bb, Sevojno, Republika Srbija, MB 07950519, PIB 101505323 (u daljem tekstu: mi ili Atlas). U pogledu interakcija na našem Sajtu, i u vezi sa korišćenjem naših Usluga, mi imamo ulogu rukovaoca podacima. To znači da smo odgovorni za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti naših korisnika.

S obzirom na to da poštujemo i vrednujemo Vašu privatnost, pristupamo obradi podataka o ličnosti kao veoma ozbiljnoj temi. Stoga, izradili smo ovu Politiku privatnosti kako bismo Vam na transparentan i razumljiv način pojasnili obradu Vaših podataka o ličnosti koju vršimo.

Pre svega, upoznaćete se sa time kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, a zatim i kako možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose. Ljubazno Vas molimo da imate u vidu da se ova Politika privatnosti primenjuje na sve pojedince koji pristupe našem Sajtu, pošalju nam upite putem Sajta ili kontakt formi, apliciraju za otvorena radna mesta, ili se prijave na naš Newsletter.

Uz naše Uslove korišćenja i Politiku upotrebe kolačića, ova Politika privatnosti čini Ugovor koji se odnosi na Vas. Zbog toga Vas molimo da je pročitate s pažnjom. Svaki pojam označen velikim početnim slovom koji nije definisan u ovoj Politici privatnost ima isto značenje koje mu je dato u našim Uslovima korišćenja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na ______

Definisani pojmovi

POJAM

Značenje

Kolačići

Male datoteke sačuvane na Vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), koriste se za praćenje Vašeg korišćenja Sajta ili radi kreiranja statističkih izveštaja o Vašoj aktivnosti na Sajtu. Za detaljnije objašnjenje o korišćenju kolačića i toga kako ih možete podesiti, molimo Vas da pogledate našu Politiku upotrebe kolačića.

Lice na koje se podaci odnose ili Vi

Bilo koje fizičko lice koje podeli svoje podatke o ličnosti sa nama.

Obrada

Aktivnost ili skup aktivnosti izvršenih na podacima o ličnosti, na automatizovan ili neautomatizovan način, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, adaptacija, izmena, povratak, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrađivač

Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u naše ime. Možemo koristiti usluge različitih obrađivača radi efikasnije obrade Vaših podataka o ličnosti i pružanja bolje Usluge.

Podaci o ličnosti

Bilo koja informacija koja omogućava da identitet lica na koje se podaci odnose bude određen ili odrediv. Osoba čije je identitet odrediv je osoba čiji se identitet može identifikovati posredno ili neposredno, naročito pomoću imena, identifikacionog broja, podatka o lokaciji, online identifikatora ili jednog ili više faktora koja su specifični za njen fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet. Shodno tome, podaci o pravnom licu se ne mogu smatrati podacima o ličnosti, ali ukoliko koristite Sajt u ime i za račun pravnog lica može doći i do obrade pojedinih podataka o ličnosti. Na primer, informacije u vezi sa jednočlanim privrednim društvom mogu sadržati podatke o ličnosti onda kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.Ova pravila se takođe primenjuju i na sve podatke o ličnosti u vezi sa fizičkim licima u pogledu njihove profesionalne aktivnosti, kao što je činjenica zaposlenja u određenoj kompaniji ili organizaciji, broj telefona zaposlenog, ili poslovna email adresa poput ime.prezime@imekompanije.com. Tako, na primer, ukoliko se registrujete kao arhitekta koji radi u određenom arhitektonskom studiju, Vaše ime i prezime mogu biti uključeni u Vašu email adresu, što posledično dovodi do obrade Vaših podataka o ličnosti.Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu dovesti do identifikacije fizičkih lica (anonimizovane informacije).

SAGLASNOST

Vaša izričita saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Lica koja imaju 15 ili više godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti.

SAJT

Naš sajt, dostupan na adresi https://atlassofas.eu/en/home/.

USLUGE

Činjenjem dostupnim bilo kog sadržaja na Sajtu. Usluge ne uključuju druge usluge koje pružamo a koje nisu povezane sa korišćenjem Sajta.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Podatke o ličnosti prikupljamo na više načina:

• podaci koje nam sami dostavite – podaci o ličnosti koje ste odlučili da podelite s nama registracijom ili korišćenjem Sajta, kontaktiranjem putem Messenger-a (Facebook chat), kontaktiranjem putem email adrese u vezi sa registracijom: registration@atlassofas.eu, email adrese u vezi sa garancijom: warranty@atlassofas.eu ili generalne kontakt email adrese: atlas@atlassofas.eu.Takođe prikupljamo podatke koje ste nam dostavili koristeći posebne kontakt forme (prodaja/proizvod, zakažite kod arhitekte, postani distributer, marketing/PR, reklamacija, pridruži se timu, ostalo);

• automatski prikupljeni podaci – podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski kada pristupite Sajtu;

• podaci prikupljeni korišćenjem kolačića – podaci koje prikupljamo korišćenjem posebnih tehnologija, koje između ostalog obuhvataju kolačiće, a što je detaljno objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

Podaci koje nam sami dostavite

Podaci koje se odnose na Vaš nalog na Sajtu

Ako odlučite da se registrujete na naš Sajt, potrebno je da unesete svoje podatke o ličnosti: ime i prezime, email adresu, kao i dodatne podatke u zavisnosti od toga u kom svojstvu se registrujete:

• ukoliko se registrujete kao ovlašćeni distributer, prikupljamo podatke o gradu i državi Vašeg sedišta, adresu Vašeg sajta, kao i druge podatke koje podelite s nama u pratećoj poruci uz Vaš zahtev;

• ukoliko se registrujete kao arhitekta, prikupljamo podatke o Vašoj poziciji, studiju u kojem radite, adresi sajta, kao i gradu i državi Vašeg prebivališta/sedišta, sektoru u kojem radite, razlogu registracije, kao i druge podatke koje podelite s nama u pratećoj poruci uz Vaš zahtev;

• ukoliko se registrujete kao predstavnik medija, prikupljamo podatke o razlogu Vaše registracije, kao i druge podatke koje podelite s nama u pratećoj poruci uz Vaš zahtev.

Ako odlučite da se registrujete na naš Sajt, potrebno je da unesete svoje podatke o ličnosti: ime i prezime, email adresu, kao i dodatne podatke u zavisnosti od toga u kom svojstvu se registrujete:

Za kupce Atlas proizvoda obezbedili smo mogućnost registracije za produženu garanciju. Ukoliko odlučite da se pridružite našoj bazi privilegovanih korisnika koji su registracijom stekli pravo na produženje garantnog roka, biće nam potrebni Vaše ime i prezime, podatak o gradu i državi gde živite, email adresa,broj telefona, informacije o proizvodu (ID broj i datum predaje proizvoda), kao i informacije o prodavnici u kojoj je proizvod kupljen. Dodatno, opciono možete podeliti sa nama i neke dodatne podatke za marketinške potrebe, kao i, ukoliko želite, dati povratnu informaciju u pogledu naših proizvoda i Usluga, koje bi nam bile korisne radi njihovog poboljšanja.

Email adresa
Radi prijavljivanja na naš Newsletter, potrebno je da s nama podelite Vašu email adresu.

Informacije koje ste nam dostavili putem kontakt formi
Ako želite da nas kontaktirate putem bilo koje od kontakt formi dostupnih na našem Sajtu, neophodno je da unesete Vaše ime i prezime, email adresu. Pored toga, prikupljamo i neke posebne podatke u zavisnosti od toga koju kontakt formu popunjavate:

• ukoliko popunjavate formu koja se odnosi na prodaju/proizvod: bilo koje podatke koje odlučite da podelite s nama u pratećoj poruci uz Vaš upit;

• ukoliko želite da zakažete konsultacije u vezi sa dizajnom: odgovarajuću prodavnicu, tip sastanka, vreme i Vaš kontakt telefon;

• ukoliko želite da postanete distributer: grad i državu u kojoj se nalazite;

• ukoliko nas kontaktirate u svojstvu marketing/PR predstavnika: bilo koje podatke koje odlučite da podelite s nama u pratećoj poruci uz Vaš upit;

• ukoliko popunjavate reklamaciju putem odgovarajuće forme (ili putem email adrese service@atlassofas.eu): prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod, kontakt telefon, broj predračuna, datum kupovine, Vaš zahtev, sliku reklamiranog proizvoda, kao i bilo koje druge informacije koje podelite s nama prilikom opisa Vaše reklamacije.

Dodatne informacije
Ove informacije se odnose na druge informacije koje ste odlučili da podelite s nama, putem Messenger-a (Facebook chat) ili bilo koje email adrese dostupne na našem Sajtu.

Molimo Vas da imate na umu da svi podaci o ličnosti koje nam dajete moraju biti istiniti, potpuni i tačni. Molimo Vas da nas blagovremeno obavestite o bilo kojoj promeni Vaših podataka o ličnosti koji smo prethodno prikupili od Vas.

Automatski prikupljeni podaci

Tehnički podaci
Kada pristupite našem Sajtu, neke informacije prikupljamo automatski. One uključuju Vašu IP adresu, vrstu i jedinstveni identifikacioni broj uređaja, pretraživač, širu geografsku lokaciju (npr. država ili grad) ili druge slične tehničke informacije. Uobičajeno je da se sve ove informacije prikupljaju upotrebom kolačića i drugih sličnih tehnologija za praćenje, kao što smo detaljnije objasnili u našoj Politici upotrebe kolačića. Da bismo poboljšali naše Usluge, merimo i pratimo trendove kretanja i korišćenja našeg Sajta. U tu svrhu koristimo analitičke alate koji prikupljaju informacije koje Vaš uređaj šalje na naš Sajt. Primera radi, možemo analizirati koju ste stranicu Sajta posetili, koje “add-ons” koristite, kao i druge informacije koje nam pomažu da poboljšamo svoj Sajt. Ljubazno Vam skrećemo pažnju da se takve analitičke informacije prikupljaju i koriste zajedno sa podacima drugih korisnika, te nisu podobni za identifikaciju određenog pojedinca.

Podaci o Vašem korišćenju Sajta
S obzirom na to da prikupljamo i evidentiramo podatke o pristupu Sajtu i njegovom korišćenju, postoji mogućnost da ćemo u takvom slučaju takođe obraditi pojedine podatke o ličnosti.

Podaci u vezi sa Vašim mobilnim uređajem
Konačno, za analizu i poboljšanje performansi našeg Sajta, prikupljamo određene podatke sa Vašeg mobilnog uređaja. Takvi podaci uključuju tip Vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja Sajta. Tehnologije praćenja koje koristimo u okviru Sajta omogućavaju da i u ovom slučaju prikupimo zbirne statističke podatke koji ne predstavljaju podatke o ličnosti budući da se ne mogu koristiti za izdvajanje i identifikaciju pojedinaca.

Definisani pojmovi

Podaci koje prikupljamo

Svrha prikupljanja

Pravni osnov

Ime i prezime, email adresa, kao i drugi podaci o ličnosti, u zavisnosti od toga u kom svojstvu se registrujete:

• ukoliko se registrujete kao ovlašćeni distributer: podatak o gradu i državi Vašeg sedišta, adresi Vašeg sajta i bilo koji dodatni podatak koje odlučite da podelite s nama u pratećoj poruci Vašeg zahteva;

• ukoliko se registrujete kao arhitekta: podatak o Vašoj poziciji, studiju u kom radite, adresi sajta, gradu i državi prebivališta/sedišta, sektoru u kojem radite, razlogu registracije i bilo koji dodatni podatak koji odlučite da podelite s nama u pratećoj poruci Vašeg zahteva;

• ukoliko se registrujete kao predstavnik medija: podatak o razlogu Vaše registracije i bilo koji dodatni podatak koji odlučite da podelite s nama u pratećoj poruci Vašeg zahteva.

Ukoliko odlučite da se registrujete za produženu garanciju, prikupićemo podatak o Vašem imenu i prezimenu, gradu i državi gde živite, email adresi, broju telefona, o proizvodu koji ste kupili, kao i o prodavnici u kojoj je proizvod kupljen.

Takođe, možemo prikupljati dodatne podatke o ličnosti koje ste odlučili da podelite s nama putem Vašeg naloga.

Prikupljamo podatke o ličnosti u svrhu kreiranja Vašeg ličnog naloga i zaključenja ugovora s Vama.

Ova obrada je neophodna radi zaključenja ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev.


scroll to top
Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice sa svrhom poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, omogućili značaj društvenih medija i analizirali promet. Nastavkom korišćenja naših stranica prihvatate upotrebu kolačića. Politka kolačića | Politika privatnosti
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing