Name: (required)

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Dobro došli u Uslove korišćenja našeg Sajta.

Ovaj Sajt, koji se nalazi na stranici https://atlassofas.eu/ u vlasništvu je privrednog društva ATLAS DOO SEVOJNO, sa registrovanim sedištem na adresi Javorska bb, Sevojno, Republika Srbija, MB 07950519, PIB 101505323.

Cilj Sajta jeste da predstavi naše proizvode i poslovanje. Pored kataloga proizvoda i materijala i identifikacionih informacija, na našem Sajtu možete pronaći kontakt forme pomoću kojih nas možete kontaktirati ukoliko ste ovlašćeni distributer, arhitekta ili predstavnik medija, a zainteresovani ste da postanete naš klijent, kao i kontakt forme za prodaju, zakazivanje konsultacija, marketing, reklamacije, karijeru i ostala pitanja.

Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa našom Politikom privatnosti i Politikom upotrebe kolačića čine Ugovor koji je pravno obavezujući u odnosu na svako lice koje pristupi našem Sajtu i/ili ga koristi. Stoga, ako se ne slažete s bilo kojim delom ovih Uslova korišćenja, molimo Vas da bez odlaganja prestanete da koristite Sajt.

U slučaju da ste zainteresovani da saznate kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da pogledate našu Politiku privatnosti i Politiku upotrebe kolačića.

Molimo Vas da imate na umu da, budući da naši proizvodi nisu dostupni za poručivanje putem Sajta, između Vas i Atlasa ne dolazi do zaključenja ugovora o prodaji na daljinu. Shodno tome, ovi Uslovi korišćenja regulišu isključivo korišćenje Sajta, dok se na sva prava i/ili obaveze koje imate kao potrošač, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije u vezi sa našim proizvodima, postupak reklamacije, isporuku proizvoda, itd., primenjuje važeći Zakon o zaštiti potrošača.

Ipak, na našem Sajtu možete saznati više o isporuci i montiranju proizvoda, plaćanju i povezanim pitanjima klikom ovde, dok o garancijama možete pročitati na ovom linku.

Ukoliko koristite Sajt u svojstvu predstavnika pravnog lica (na primer, ukoliko nas kontaktirate kao arhitekta zaposlen u određenom arhitektonskom studiju), ovi Uslovi korišćenja obavezuju Vas kao fizičko lice koje stupa u kontakt sa nama, kao i pravno lice koje predstavljate. Ovaj Ugovor koji čine Uslovi korišćenja, Politika privatnosti i Politika upotrebe kolačića uređuje odnos sa nama u pogledu korišćenja Sajta, ali nema uticaja na zaseban ugovor između nas i kompanije koju Vi zastupate.

 • Definisani pojmovi
 • Intelektualna svojina
 • Sajtovi trećih lica
 • Odricanje od odgovornosti
 • Naknada štete
 • Izmene na Sajtu
 • Izmene Uslova korišćenja
 • Newsletter
 • Delimična ništavost i celokupan Ugovor
 • Merodavno pravo i rešavanje sporova
 • Kontaktirajte nas

Definisani pojmovi

POJAM

Značenje

Atlas/mi

ATLAS DOO, SEVOJNO, sa registrovanim sedištem na adresi Javorska bb, Sevojno, Republika Srbija, MB 07950519, PIB 101505323.

Politika upotrebe kolačića

Politika koja objašnjava šta su kolačići, koje kolačiće mi koristimo, i kako ih možete kontrolisati. Politika upotrebe kolačića je integralni deo Politike privatnosti i Uslova korišćenja, a možete joj pristupiti klikom ovde.

Politika privatnosti

Politika koja opisuje kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i kako možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose. Politika privatnosti je takođe dostupna na našem Sajtu, i možete je posetiti klikom ovde.

Sajt

Sajt koji se nalazi na adresi https://atlassofas.eu/

Sajt trećeg lica

Spoljašnji sajt – bilo koji sajt koji se pominje na Sajtu ili kome se može pristupiti putem našeg Sajta, a koji je u vlasništvu drugog pravnog ili fizičkog lica.

Ugovor

Ugovor u vezi sa korišćenjem Sajta, koji se odnosi na Vas, a sačinjen je od ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i Politike upotrebe kolačića.

Vi

Bilo koja osoba koja ima pristup Sajtu ili koristi Sajt.

Intelektualna svojina

Veoma nam je drago što ste posetili naš Sajt i što ste zainteresovani za naš brend. Uložili smo veliki trud u kreiranje Sajta, kao i u svu implementiranu intelektualnu svojinu koju vidite na njemu. Stoga, želimo da je adekvatno zaštitimo, kako bismo održali i kontinuirano unapređivali kvalitet svojih Usluga i brenda Atlas.

Imajući to na umu, ljubazno Vam skrećemo pažnju da su Sajt i sav njegov sadržaj, uključujući tekst, grafike, dizajn, žigove, ikonice, slike, nacrte, kataloge, audio i video snimke, itd. u našem vlasništvu i zaštićeni od strane nas, ili treće strane koja nam je putem licence omogućila da koristimo taj sadržaj. Sva prava intelektualne svojine koja nisu izričito data u ovim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti su rezervisana za nas.

Osim ukoliko izričito ne navedemo drugačije u našim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti, sve informacije i materijali na Sajtu su zaštićeni pravima intelektualne svojine. Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili preuzimanje bilo kog sadržaja sa Sajta, u potpunosti ili delimično, na bilo koji način, bez našeg izričitog prethodnog pristanka. Određeni materijali na Sajtu koji su praćeni izričitom opcijom za preuzimanje (kao što je katalog, ispod kojeg se nalazi dugme „PREUZMI PDF”) mogu biti preuzeti od strane naših korisnika, što i dalje ne predstavlja dozvolu za menjanje ili bilo koji vid uticaja na takav sadržaj.

Omogućavanje pristupa i korišćenja našeg Sajta ne podrazumeva davanje korisnicima bilo koje licence na predmetima intelektualne svojine dostupnim na Sajtu.

Svako neovlašćeno korišćenje bilo koje intelektualne svojine dostupne na našem Sajtu bez naše dozvole smatra se kršenjem prava intelektualne svojine. Stoga, preduzećemo sve dostupne pravne lekove kako bismo zaštitili naša prava odmah po saznanju za takvo kršenje.

Atlas nema nikakvu odgovornost u pogledu intelektualne svojine trećih lica koja može biti dostupna na Sajtu. Inkorporisanjem sadržaja koje predstavlja intelektualnu svojinu trećeg lica na Sajt Atlas ne daje korisnicima Sajta licencu niti bilo koje pravo na takvom sadržaju, niti garantuje da njeno korišćenje od strane korisnika neće predstavljati povredu intelektualne svojine trećih lica.

Nazivi i logo

Naše ime i logo se ne smeju koristiti bez našeg prethodnog pismenog pristanka, osim ukoliko takva upotreba nije izričito dozvoljena našim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti.

Ime i logo bilo kog trećeg lica koji se mogu videti na našem Sajtu predstavljaju intelektualnu svojinu tog trećeg lica i ne mogu biti korišćeni bez dozvole tog lica. Molimo vas da imate na umu da se na imena i logoe trećih lica primenjuju posebni uslovi koje određuju njihovi vlasnici, a koje mi ne kontrolišemo, te nemamo ni mogućnost pružanja bilo kojih prava na njima.

Povratne informacije i Vaš sadržaj

Kada nam pružite ili dostavite bilo koju informaciju ili materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na sugestije, ideje, slike, crteže, dizajne, povratne informacije ili drugi sadržaj putem našeg Sajta, email-a, društvenih mreža, kontakt formi ili na drugi način, dajete nam neekskluzivno, besplatno, trajno, neopozivo, podobno za podlicenciranje, pravo korišćenja tog materijala u bilo koje svrhe (uključujući izmene ili kreiranje izvedenih dela), a Vi se neopozivo odričete svih prava intelektualne svojine na takvim materijalima, u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim pravom.

Sajtovi trećih lica

Naš Sajt može sadržati linkove do Sajtova trećih lica, koji imaju sopstvene uslove korišćenja i politike privatnosti, različite od onih koje se primenjuju na naš Sajt. Atlas nema kontrolu nad Sajtovima trećih lica i ne snosi nikakvu odgovornost za dostupnost Sajtova trećih lica kao ni za uslove korišćenja i politike privatnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Stoga, nismo odgovorni za informacije i materijale koje potiču od drugog pružaoca usluga do kojih ste došli putem linka na našem Sajtu. Činjenica da je link Sajta trećeg lica postavljen na naš Sajt ne implicira da Atlas preporučuje ili odobrava usluge ili proizvode koji se nude preko tih Sajtova trećih lica.

Odricanje od odgovornosti

Informacije objavljene na Sajtu


Sve informacije i drugi sadržaj uključeni ili na drugi način dostupni preko našeg Sajta se pružaju u onom stanju u kom ih je Atlas primio i shodno njihovoj raspoloživosti, besplatno i samo u informativne svrhe.

Trudimo se da obezbedimo da su sve informacije sadržane na našem Sajtu tačne u vreme njihovog objavljivanja. Ipak, ne garantujemo tačnost, blagovremenost, potpunost, učinak ili pogodnost za određenu svrhu takvih informacija. Atlas ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku, propuštanje ili drugu štetu koja nastane kao posledica korišćenja informacije ili drugog sadržaja dostupnog na Sajtu. Atlas zadržava pravo da modifikuje i ažurira bilo koju objavljenu informaciju na Sajtu, u bilo kom trenutku, u skladu sa odeljcima „Izmene na Sajtu” i „Izmene Uslova korišćenja”.

Funkcionalnost Sajta


Atlas ne garantuje da je Sajt, ili bilo koja informacija i sadržaj na njemu, potpuna ili bez greške, kao ni da će sve eventualne nepravilnosti biti ispravljene. Isključujemo bilo kakvu odgovornost koja proizilazi iz ili je u vezi sa korišćenjem informacija i sadržaja na Sajtu ili bilo kojih linkova koji se nalaze na Sajtu.

U slučaju da Vam je potreban savet ili usluge u vezi sa određenim pitanjem, možete nas kontaktirati direktno, slanjem upita na našu kontakt email adresu: atlas@atlassofas.eu.

Naknada štete

Zaključivanjem ovog Ugovora, dajete svoju saglasnost da ćete braniti, nadoknaditi svu štetu i zaštititi Atlas od svake odgovornosti prema trećem licu koje nastane kao posledica zahteva, gubitaka, obaveza, potraživanja ili troškova (uključujući advokatske troškove) koje je treće lice istaklo protiv nas usled ili u vezi sa korišćenjem našeg Sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu tvrdnju o povredi intelektualne svojine u vezi sa sadržajem koji ste nam Vi dali putem našeg Sajta.

U takvom slučaju, Atlas će Vas obavestiti o takvom događaju, a Vi ste dužni da nas odbranite od takvog zahteva ili potraživanja o svom trošku, uz našu razumnu asistenciju.

Izmene na Sajtu

U cilju pružanja relevantnih informacija i najboljeg mogućeg korisničkog iskustva, povremeno vršimo ažuriranja i modifikacije našeg Sajta. Takve izmene se mogu manifestovati kroz prilagođavanje sadržaja, prekid rada Sajta ili uklanjanje pojedinih delova Sajta.

Molimo Vas da imate u vidu da usled održavanja i ažuriranja Sajta može doći do nedostupnosti Sajta za korišćenje. Uložićemo maksimalan trud da skratimo vreme tokom kog je Sajt nedostupan te ponovo omogućimo funkcionisanje Sajta, kako biste u najkraćem roku mogli ponovo da ga koristite.

Izmena Uslova korišćenja

Atlas redovno obaveštava svoje korisnike o izmenama Uslova korišćenja putem obaveštenja na Sajtu nekoliko dana po stupanju na snagu. Ipak, molimo Vas da s vremena na vreme proverite da li je došlo do nekih izmena u njima. Sve izmene Uslova korišćenja će stupiti na snagu nakon njihovog objavljivanja na Sajtu. Poslednjoj verziji Uslova korišćenja možete pristupiti klikom na dugme „Uslovi korišćenja”, koje se nalazi na dnu stranice Sajta

Ljubazno Vam skrećemo da pažnju da, ukoliko nastavite da koristite naš Sajt nakon što Uslovi korišćenja budu izmenjeni, smatraće se da ste prihvatili sve izmene. Dakle, u slučaju da se ne slažete sa bilo kojom izmenom Uslova korišćenja, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

Newsletter

Ukoliko želite da budete prvi koji će primiti naš najnoviji katalog, relevantne vesti i promocije, možete se prijaviti na naš Newsletter. U odeljku za kontakt na našem Sajtu pronaći ćete stranicu „Prijavite se za Newsletter”, gde će se od Vas zahtevati da unesete svoju email adresu i ime (opciono). Bićete dodati na našu mejling listu tek nakon što date svoju izričitu saglasnost za to.

Molimo Vas da imate na umu da Atlas prilikom prijave za Newsletter prikuplja pojedine podatke o ličnosti, u skladu sa našom Politikom privatnosti.

U bilo kom trenutku se možete odjaviti sa naše mejling liste, tako što ćete pratiti instrukcije koje se nalaze na dnu svakog email-a koji ste dobili u okviru Newsletter-a. U tom slučaju, Vaši podaci o ličnosti će biti obrisani, kako je i opisano u našoj Politici privatnosti.

Delimična ništavost i celokupan Ugovor

Delimična ništavost


U slučaju da bilo koji nadležan sud utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora ništava, to neće uticati na punovažnost preostalih odredbi Ugovora, te one ostaju na snazi u onoj meri u kojoj su u skladu sa ciljem Ugovora.

U slučaju suprotnosti odredbe Ugovora sa bilo kojom odredbom zakona, što za posledicu ima ništavost takve odredbe Ugovora, takva odredba će se smatrati izmenjenom u onoj meri u kojoj je to neophodno radi njenog usklađivanja sa zakonom. Izmenjena odredba će zadržati što je više moguće svog prvobitnog značenja, a njeno proširenje će biti ograničeno na minimum koji je neophodan da bi učinio Ugovor punovažnim.

Celokupan Ugovor


Ovaj Ugovor, uključujući sve eventualne izmene, predstavlja celokupan sporazum između Vas i Atlasa u pogledu predmeta ovog Ugovora, i ima prednost u odnosu na sve prethodne pismene i usmene dogovore i sporazume između Vas i Atlasa.

U slučaju neslaganja između odredaba ovog Ugovora i bilo kog dogovora, izjave, predstavljanja, informacije, sadržaja dostupnog na našem Sajtu ili drugih podataka sadržanih u bilo kom drugom materijalu i/ili prepisci između Vas i Atlasa, ovaj Ugovor će imati prednost.

Merodavno pravo i rešavanje sporova

Ovaj Ugovor i svako pitanje ili spor koji nastane iz ili je u vezi sa predmetom Ugovora će se tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa izuzetkom odredaba o sukobu zakona.

Sve sporove koji proizilaze iz ovog Ugovora rešavaće nadležan sud u sedištu vlasnika Sajta.

Kontaktirajte nas

Radujemo se da čujemo Vaše utiske! Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, primedbi, zapažanja, ili komentara o našem Sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate putem naše kontakt email adrese: atlas@atlassofas.eu ili pošaljite upit putem jedne od naših kontakt formi.


scroll to top
Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice sa svrhom poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, omogućili značaj društvenih medija i analizirali promet. Nastavkom korišćenja naših stranica prihvatate upotrebu kolačića. Politka kolačića | Politika privatnosti
 • Obavezni
 • Trajni
 • Statistika
 • Marketing