Name: (required)

GARANCIJA

Kompanija Atlas garantuje za kvalitet svojih artikala. Molimo vas da pažljivo pročitate uslove garancije kako biste se upoznali sa vašim pravima I
obavezama proizvođača, kao i na koji način možete podneti reklamaciju ili produžiti garantni rok.

 USLOVI GARANCIJE

Ovaj dokument prati UPUTSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE koji se sastoji od važnih obaveštenja, saveta i upozorenja koji služe zaštiti potrošača, jer
nam je veoma bitno da opravdamo poverenje naših kupaca.


Uputstvo za rukovanje i održavanje


U nastavku slede detaljne informacije, podeljene prema vrsti proizvoda, čija je svrha da edukuju ali I da jasno razgraniče opravdane i neopravdane primedbe na očekivani standard kvaliteta, kojim se Atlas ponosi.


REGISTRACIJA ZA PRODUŽENJE GARANTNOG ROKA


Svakom kupcu Atlas proizvoda pruža se mogućnost registracije za produženu garanciju od 6 meseci popunjavanjem formulara u nastavku u roku od 30 dana od datuma prijema proizvoda. U nekoliko jednostavnih kor aka, po popunjavanju svih obaveznih podataka dobićete potvrdu da ste registrovani u bazu privilegovanih korisnika koji su registracijom stekli pravo na produženje garantnog roka.


REGISTRACIJA

Ukoliko imate bilo kakvih problema pri pristupu, popunjavanju ili sa prijemom potvrde o registraciji molimo vas da se obratite prodajnom salonu gde je proizvod kupljen ili putem mejla

warranty@atlassofas.eu

scroll to top